อัตราค่าบริการของเรา

คิดอัตราค่าขนส่งเป็น CBM สินค้าหนักแค่ไหนก็ไม่หวัน

สินค้าทั่วไป

7 – 10 วัน

5,500 ฿ / 1 CBM

15 – 20 วัน

3,300 ฿ / 1 CBM

สินค้า มอก.

7 – 10 วัน

6,000 ฿ / 1 CBM

15 – 20 วัน

4,200 ฿ / 1 CBM

สินค้า อย.

7 – 10 วัน

8,500 ฿ / 1 CBM

15 – 20 วัน

สินค้า แบรนด์

7 – 10 วัน

9,500 ฿ / 1 CBM

15 – 20 วัน